Obsługa księgowa


Podstawowy wybór leży pomiędzy księgowością pełną – bardziej skomplikowaną, droższą,
ale dającą więcej informacji i pozwalającą lepiej kontrolować firmę – albo księgowością uproszczoną – tańszą w prowadzeniu, ale wymagającą dodatkowych
ewidencji – np. niezapłaconych faktur.

Księgowość pełna (spółka z o.o., spółka akcyjna)
Księgowość uproszczona

Masz pytania? Zadzwoń do nas pod numer 607 059 388 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 odpowiemy na wszelkie pytania i doradzimy w przypadku wątpliwości.

Zalety naszego pakietu

 

 
Simplica
Inne biura rachunkowe
Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa
Obowiązkowe ubezpieczenie działalności księgowej
Dobrowolne ubezpieczenie działalności w zakresie ZUS
Aplikacja do fakturowania
Dodatkowa opłata
Możliwość przekazywania dokumentów online
Dodatkowa opłata
Możliwość przekazania dokumentów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
Wdrożenie obiegu dokumentów u klienta
Przygotowywanie przelewów (faktury, płace, podatki, ZUS) dla klienta
Wszystkie dokumenty dostępne online
Informacje dla zarządu (analizy, raporty), także w trakcie miesiąca
Prognoza wysokości podatku
Budżety, plany finansowe dla inwestorów i banków
Asysta prawna
Obsługa w języku angielskim

Księgowość pełna (spółka z o.o., spółka akcyjna)

Ogromną zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość szerokiej kontroli nad działaniem firmy. Umożliwia ona nie tylko monitorowanie, tak jak ma to miejsce w przypadku Księgi przychodów i rozchodów, rachunku wyników, ale także zobowiązań, należności i stanu majątku firmy. Dodatkowo, rozliczenie zysku w przypadku pełnej księgowości jest dokładniejsze ze względu na ścisłe przestrzegania zasady współmierności przychodów i kosztów. Pogłębiona informacja jest czesto wymogiem instytucji kredytujących – dlatego pełna księgowość daje większe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania. Prowadzenie pełnej księgowości
z połączeniu z dodatkowymi informacjami spoza systemu księgowego pozwala na stworzenie efektywnego systemu informacji zarządczej, wspierającego na bieżąco decyzje kierownictwa firmy. Pełna księgowość związana jest z największym obciążeniem służb księgowych. Wynika
to z konieczności ewidencjonowania większej ilości zdarzeń a także sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Usługa w zakresie pełnej księgowości obejmuje:

  • Cykliczne usługi miesięczne
  1. Prowadzenie wszystkich ksiąg i ewidencji wymaganych przez prawo
  2. Przygotowywanie kalkulacji , wymaganych deklaracji podatku dochodowego i VAT oraz ich składanie
  3. Przygotowywanie raportów konsolidacyjnych (opcjonalnie)
  4. Raportowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (opcjonalnie)
  • Usługi roczne

  1. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych
  2. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
  3. Przeprowadzenie procesu potwierdzenia sald
  4. Pomoc w procesie inwentaryzacji

 

Księgowość uproszczona

Prowadzimy wszystkie warianty księgowości uproszczonej (podatkowa księga przychodów
i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa).

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) stanowi bez wątpienia najpopularniejszą formę ewidencjonowania  na potrzeby opodatkowania. Pozwala ona na prowadzenie działalności
na stosunkowo dużą skalę (do wysokości przychodów nie przekraczających 1,2 mln EURO), bez konieczności prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Zaletą jest możliwość kwalifikowania większości kosztów jako kosztów uzyskania przychodów,
w tym kosztów amortyzacji, kosztów kredytów, leasingu czy też kosztów marketingowych.

W ramach KPiR dopuszczalne sa dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych tj. wg skali progresywnej (18%, 32%) oraz według stawki liniowej (19%).

Dokonując wyboru optymalnego sposobu opodatkowania należy mieć na uwadze możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem, a także przysługujące ulgi i zwolnienia.