Pakiety ekonomiczne


Ceny podane są w kwotach netto, bez VAT.

 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWCena za miesiąc od:
Działalność gospodarcza (wpis do CEIDG), bez obsługi VAT
250
Działalność gospodarcza (wpis do CEIDG), z obsługą VAT
290
Spółka cywilna
500
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆCena za miesiąc od:
Spółka nie prowadząca działalności, posiadająca jedynie wyciąg bankowy:
500
Spółka z o.o.
1000

Szczegóły działalności mogą powodować różnice w wycenie. Na wynagrodzenie wpływ mają m.in.:

  • Występowania transakcji zagranicznych
  • Prowadzenie transakcji w walutach obcych
  • Ilości posiadanych środków trwałych
  • Występowanie środków trwałych w budowie
  • Występowania umów kredytowych i leasingowych w złotych
  • Występowania umów kredytowych i leasingowych w walutach obcych
  • Konieczności badania sprawozdania finansowego oraz sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • Raportowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • Rozliczania dotacji UE lub innych dotacji i subwencji