Usługi


Zakładanie firm

Zastanawiasz się jak założyć własną firmę? Oferujemy bezpłatną rejestrację dla firm, które powierzą nam prowadzenie księgowości:

Zakładamy:

 • Działalność gospodarczą w ciągu 4h
 • Spółkę z o.o. i spółkę cywilną  w ciągu 1-2 dni 

Oferujemy bezpłatną godzinę konsultacji na start bez zobowiązań.

Jaką formę prawną prowadzenia firmy wybrać?

Drogi przedsiębiorco, postanowiłeś (lub postanowiliście) założyć firmę. Już wiesz, że wybór formy działania jest ważny. Żeby to zrobić rozsądnie, należy zadać sobie kilka pytań:

 • czy będę działał sam, czy też konieczne jest współdziałanie kilku osób i trzeba założyć spółkę?
 • czy akceptujesz odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności? Jeśli tak, to takie formy są najkorzystniejsze podatkowo oraz najtańsze
  w obsłudze
 • na ile ważne jest postrzeganie przez kontrahentów? Na przykład, spółka akcyjna jest często traktowana jako poważniejszy partner niż spółka cywilna
 • czy zamierzasz sprzedać spółkę lub jej część  w przyszłości, albo wprowadzić na giełdę?

Pomagamy w procesie założenia firmy, oddziału lub przedstawicielstwa, w tym:

 • Rekomendujemy wybór optymalnej formy  prawnej i podatkowej dostosowanej do rodzaju działalności. Właściwy wybór może zdecydować o powodzeniu i rentowności przedsięwzięcia
 • Doradzamy w wyborze lokalizacji firmy. Wybór lokalizacji determinuje urząd skarbowy, pod który podlegać będzie firma
 • Przygotowujemy i składamy wymagane dokumenty w urzędzie skarbowym i innych urzędach

Napisz lub zadzwoń do nas – przeanalizujemy warianty razem z Tobą, tak żebyś mógł wybrać najkorzystniejszy.

Zakładanie działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zdecydowanie najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu. Jest szczególnie przydatna wtedy, gdy mamy pomysł na firmę i chcemy zrobić pierwsze kroki.

W ramach obsługi rachunkowej zajmiemy się założeniem Twojej działalności oraz wszystkimi obowiązkami podatkowymi oraz ZUS-owskimi. W naszym biurze oprócz doświadczonej
i wykwalifikowanej kadry otrzymujesz:

 • bezpłatne przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację działalności w CEIDG
 • bezpłatny program do fakturowania online
 • wsparcie w wyborze opodatkowania.  Skala podatkowa? Podatek liniowy? A może ryczałt będzie najbardziej opłacalny?
 • pomoc w decyzji, czy warto zarejestrować się jako VAT-owiec oraz czy warto zarejestrować się do VAT-u unijnego (VAT-UE). Jeśli decyzja będzie na tak, przygotujemy
  dla Ciebie właściwy wniosek
 • możliwość wygodnego przesyłania dokumentów paczkomatami. Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, przekażesz dokumenty o dowolnej godzinie, każdego dnia (24/7), w ponad
  50-ciu punktach w Warszawie i okolicach

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji dotyczącej otwarcia działalności gospodarczej.

Zakładanie spółki z o. o.

Spółkę z o.o. można obecnie założyć przez internet i dzięki temu uzyskać wpis do KRS przeciętnie w 24 godziny. Zachęcamy do kontaktu z nami  i skorzystania z bezpłatnej konsultacji dotyczącej utworzenia spółki z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o. daje duże możliwości – dlatego oferujemy adekwatny zakres usług.
Na etapie zakładania spółki otrzymujecie Państwo:

W trakcie obsługi możecie Państwo skorzystać z:

 • bezpłatnego programu do fakturowania online
 • możliwości wygodnego przesyłania dokumentów paczkomatami. Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, dokumenty można przekazać o dowolnej godzinie, każdego dnia (24/7),
  w ponad 50-ciu punktach w Warszawie i okolicach

Spółka się rozwija – co dalej? Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze rachunkowej firm polskich oraz międzynarodowych, dzięki czemu możemy kompleksowo wesprzeć obsługę zaawansowanych procesów księgowo – finansowych w Państwa przedsiębiorstwie poprzez:

Zakładanie spółki cywilnej

Przeprowadzimy dla Państwa cały proces rejestracji spółki cywilnej. Oto, co dokładnie zrobimy:

 • wyjaśnimy, jakie są najważniejsze cechy spółki cywilnej, w tym jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników
 • zbadamy, jakie opodatkowanie będzie najbardziej opłacalne i założymy działalność dla wspólników, którzy jej jeszcze nie prowadzą
 • zaproponujemy oraz razem z Państwem przeanalizujemy umowę spółki
 • określimy, czy warto zarejestrować spółkę do VAT oraz do VAT-UE, i w razie potrzeby dokonamy takiej rejestracji

Otrzymacie również Państwo:

 • bezpłatny program do fakturowania online
 • możliwość wygodnego przesyłania dokumentów paczkomatami. Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, przekażesz dokumenty o dowolnej godzinie, każdego dnia (24/7), w ponad
  50-ciu punktach w Warszawie i okolicach

 
Zobacz nasz blog o zakładaniu firmy.


Obsługa księgowa

Podstawowy wybór leży pomiędzy księgowością pełną – bardziej skomplikowaną, droższą,
ale dającą więcej informacji i pozwalającą lepiej kontrolować firmę – albo księgowością uproszczoną – tańszą w prowadzeniu, ale wymagającą dodatkowych
ewidencji – np. niezapłaconych faktur.

Księgowość pełna (spółka z o.o., spółka akcyjna)
Księgowość uproszczona

Księgowość pełna (spółka z o.o., spółka akcyjna)

Ogromną zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość szerokiej kontroli nad działaniem firmy. Umożliwia ona nie tylko monitorowanie, tak jak ma to miejsce w przypadku Księgi przychodów i rozchodów, rachunku wyników, ale także zobowiązań, należności i stanu majątku firmy. Dodatkowo, rozliczenie zysku w przypadku pełnej księgowości jest dokładniejsze ze względu na ścisłe przestrzegania zasady współmierności przychodów i kosztów. Pogłębiona informacja jest czesto wymogiem instytucji kredytujących – dlatego pełna księgowość daje większe możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania. Prowadzenie pełnej księgowości
z połączeniu z dodatkowymi informacjami spoza systemu księgowego pozwala na stworzenie efektywnego systemu informacji zarządczej, wspierającego na bieżąco decyzje kierownictwa firmy. Pełna księgowość związana jest z największym obciążeniem służb księgowych. Wynika
to z konieczności ewidencjonowania większej ilości zdarzeń a także sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Usługa w zakresie pełnej księgowości obejmuje:

 • Cykliczne usługi miesięczne
 1. Prowadzenie wszystkich ksiąg i ewidencji wymaganych przez prawo
 2. Przygotowywanie kalkulacji , wymaganych deklaracji podatku dochodowego i VAT oraz ich składanie
 3. Przygotowywanie raportów konsolidacyjnych (opcjonalnie)
 4. Raportowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (opcjonalnie)
 • Usługi roczne

 1. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych
 2. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
 3. Przeprowadzenie procesu potwierdzenia sald
 4. Pomoc w procesie inwentaryzacji

 

Księgowość uproszczona

Prowadzimy wszystkie warianty księgowości uproszczonej (podatkowa księga przychodów
i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa).

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) stanowi bez wątpienia najpopularniejszą formę ewidencjonowania  na potrzeby opodatkowania. Pozwala ona na prowadzenie działalności
na stosunkowo dużą skalę (do wysokości przychodów nie przekraczających 1,2 mln EURO), bez konieczności prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Zaletą jest możliwość kwalifikowania większości kosztów jako kosztów uzyskania przychodów,
w tym kosztów amortyzacji, kosztów kredytów, leasingu czy też kosztów marketingowych.

W ramach KPiR dopuszczalne sa dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych tj. wg skali progresywnej (18%, 32%) oraz według stawki liniowej (19%).

Dokonując wyboru optymalnego sposobu opodatkowania należy mieć na uwadze możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem, a także przysługujące ulgi i zwolnienia.


Kadry i płace

Jedną z ważnych zalet zlecenia na zewnątrz usług płacowo-kadrowych jest zachowanie poufności wynagrodzeń.

Wspieramy proces zatrudnienia od samego początku – przygotujemy umowę i niezbędne formularze, dokonujemy rejestracji ZUS, a następnie regularnie przygotowujemy listy płac.

Usługa w zakresie kadr i płac to:

 • Obsługa płacowa
 1. Kalkulacja wszystkich składników i przygotowanie listy płac
 2. Sprawozdawczmość do US,  ZUS i PFRON, w tym przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników
 3. Prowadzenie ewidencji zwolnień pracowników
 4. Rozliczenie umów cywilnoprawnych (.in. umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)
 • Obsługa kadrowa
 1. Prowadzenie teczek pracowniczych
 2. Prowadzenie ewidencji urlopów i nieobecności pracowników
 3. Przygotowywanie umów o pracę oraz świadectw pracy

Usługi kadrowe i płacowe są najczęściej świadczone w pakiecie z usługami księgowymi, natomiast istnieje możliwość wybrania wyłącznie obsługi kadrowo – płacowej.


Usługi dodatkowe

Oferujemy szereg powiązanych usług dodatkowych:

 

Raporty dla kierownictwa

Projektujemy raporty, które mówią kategoriami Państwa biznesu a nie finansów. Wiemy
jak dużo cennych informacji możemy dostarczyć na bazie danych księgowych. Na ich podstawie mogą Państwo pojmować racjonalne decyzje oraz rozwiązywać problemy. Usługi obejmują:

 • Przygotowywanie cyklicznych raportów z wykonania budżetu, uwzględniających analizę odchyleń od planu oraz analogicznych danych roku poprzedniego
 • Dokonywanie alokacji  kosztów na centra kosztów i zysków oraz monitoring wybranych kosztów lub grup kosztowych

Przykłady usług kontrolingowych:

 • Ustalenie alertów kosztowych polegających na monitorowaniu wybranych kosztów
  i informowaniu w przypadku przekroczenia ustalonego limitu. Przykładowo alert kosztowy może dotyczyć określonego kosztu miesięcznego telefonów komórkowych
 • Monitorowanie wybranych kosztów lub grup, na przykład ile kosztują poszczególni pracownicy, z uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia zasadniczego i premiowego, delegacji, kosztów paliwa i telefonów
 • Kompleksowe monitorowanie przychodów i kosztów, z możliwością alokacji wybranych kosztów na miejsca powstawania oraz porównanie osiągniętych wyników z danymi wcześniej zdefiniowanego budżetu. Możliwe jest odrębne raportowanie rentowności poszczególnych działów lub produktów, na przykład w  firmie  transportowej można osobno wykazywać rentowność przewozów krajowych oraz zagranicznych

Na Państwa zlecenie wykonamy również raporty jednorazowe, według uzgodnionego wzoru.

Zobacz też: nasze projekty

Budżety i plany finansowe

Projekty takie realizujemy dla naszych klientów, którzy ubiegają się o kredyt, chcą otrzymać środki z funduszy UE lub myślą o pozyskaniu inwestora. Usługi obejmują:

 • Przygotowywanie rocznych i kilkuletnich budżetów według zadanego wzoru.  W przypadku  firm z udziałem kapitału zagranicznego  możemy ustalić projekt budżetu bezpośrednio
  z działem kontrolingu spółki nadrzędnej
 • Projektowanie arkuszy budżetowych  dostosowanych do działalności firmy,
  z uwzględnieniem danych pozaksięgowych oraz definicją wskaźników efektywności (Key Performance Indicators, KPI’s)

Dobrowolne audyty wewnętrzne

Wykonujemy dobrowolne audyty wewnętrzne, mające na celu upewnienie się
co do poprawności prowadzenia ksiąg lub identyfikacji ukrytych zagrożeń („tykających bomb”), które mogą być szkodliwe dla firmy a w konsekwencji dla Zarządu firmy. Badanie przeprowadzane jest z następujących, wzajemnie przenikających się, płaszczyznach:

  1. Audyt prawny (realizowany z radcą prawnym specjalizującym sie w danym obszarze)
  2. Audyt podatkowy, obejmujący badanie zawartych umów
   oraz transakcji przeprowadzonych przez spółkę, których konsekwencje podatkowe nie uległy przedawnieniu a także zbadanie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz prawidłowości związanej z tym dokumentacji podatkowej

 1. Audyt księgowy, obejmujący badanie poprawności ujęcia procesów gospodarczych
  w księgach rachunkowych oraz rzetelnego odzwierciedlenia rzeczywistego stanu firmy,
  a także badanie zgodności z polityką rachunkowości
 2. Audyt finansowy, obejmujący analizę rentowności firmy oraz wykorzystania dostępnych zasobów a także analizę efektywności zarządzania finansami firmy

Wyceny spółek

Specjalizujemy się w wycenie spółek metodą DCF (Discouted Cash Flow, zdyskontowane przepływy pieniężne). Jest to najbardziej złożona i niezbędna część kompleksowej wyceny każdego przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozycji.

Wycena uzupełniana jest o inne niezbędne analizy, w szczególności analizę majątku firmy i jego rzeczywistej wartości.