Opracowanie i wdrożenie systemu wynagradzania sieci sprzedaży na podstawie rzeczywistego zysku handlowca


Zakres projektu:

Klient korzysta z usług biura rachunkowego. Do naszej firmy zwrócił się z zapytaniem o przyczynę niskiej rentowności oraz o pomoc w redukcji kosztów.

Nasze zadanie:

  • Analiza przychodów i kosztów we współpracy z biurem księgowym spółki
  • Zdefiniowanie możliwych dróg zwiększenia rentowności oraz obszarów oszczędności
  • Bieżące monitorowanie rachunku wyników i dostarczanie comiesięcznych raportów wg ustalonego wzoru

Rezultat:

Poszczególne obszary geograficzne wykazywały różną rentowność. W rzeczywistości te bardziej efektywne utrzymywały pozostałe obszary które przynosiły straty. Wdrożono system premiowy dla struktur sprzedaży oparty na rzeczywistym zysku wypracowanym przez dany region, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym koszów centrali oraz magazynu.