Rozliczenie marży projektów agencji reklamowej


Zakres projektu:

Klient współpracuje z wieloma partnerami, realizując z każdym z nich wiele projektów w jednym czasie. Spółka chce monitorować rentowność każdego projektu a także rentowność współpracy z danym partnerem, w dowolnie wybranym okresie czasu

Nasze zadanie:

  • Opracowanie wzoru raportów umożliwiających monitorowanie rentowności projektów i partnerów
  • Dostosowanie systemu księgowań do wymogów informacyjnych
  • Dostarczanie bieżących raportów rentowności projektów oraz szczegółowego rachunku wyników spółki.

Rezultat:

Stworzono skalowalny system monitorujący kluczowe dane z punktu widzenia zapewnienia długookresowej rentowności firmy oraz dodatniego wyniku finansowego.