Przygotowanie systemu budżetowania oraz raportingu zarządczego dla firmy wchodzącej na New Connect


Zakres projektu:

Klient, po dokapitalizowaniu spółki, postanowił rozwijać działalność rozbudowując zarówno dotychczasowe usługi oraz wprowadzając paletę produktów uzupełniających

Nasze zadanie:

  • Opracowanie wzoru raportów zarządczych, uwzględniającego zarówno dotychczasowe jak i planowane linie produktów. Wzory raportów zostały dostosowane do modelu biznesowego spółki.
  • Na bazie powyższego wzoru, przygotowanie budżetu (1 rok) oraz planu (3 lata)
  • Dostarczanie raportów z wykonania budżetu oraz analiza odchyleń
  • Bieżące doradztwo przy kluczowych decyzjach finansowych.

 

Rezultat:
Stworzono kompletny system raportów diagnozujący bieżącą sytuację oraz pozwalający na analizowanie scenariuszy dalszego rozwoju. Raporty są dostępne 24/7, przez przeglądarkę www.