Złożony projekt budowlany realizowany w krajach UE


Zakres projektu:

Dla naszego klienta z branży budowlanej wiele razy rozliczaliśmy realizowane w Polsce projekty liczone w dziesiątkach milionów złotych. Klient stanął do przetargu na realizację inwestycji w krajach Beneluxu.

Nasze zadanie:

  • Na etapie ofertowym, ustalenie wszystkich konsekwencji podatkowych, w tym podatku dochodowego, VAT, podatku u źródła w taki sposób aby rentowność projektu nie została zachwiana
  • Przeprowadzenie procesu rejestracji pracowników zgodnie z regulacjami kraju inwestycji
  • Rozliczenie projektu

Rezultat:

W chwili obecnej realizacja jest zakończona, założenia dotyczące rentowności projektu zostały w pełni zrealizowane.