Blog o zakładaniu firm i nie tylko


Który podatek wybrać: podatek liniowy czy podatek wg skali podatkowej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo wyboru sposobu opodatkowania pomiędzy podatkiem wg tzw. skali, który jest korzystniejszy w przypadku niskich dochodów oraz podatkiem liniowym, korzystniejszym gdy dochody są wyższe. Gdzie leży granica pomiędzy dochodami „niższymi” oraz „wyższymi” odpowiemy w dalszej części tekstu. Zależy to od kilku czynników. Należy do nich m.in.:
  • możliwość opodatkowania wspólnie z małżonką/małżonkiem
  • ilość...
Więcej

Czy faktura pro-forma może być uznana za fakturę VAT i spowodować obowiązek zapłaty VAT-u?

Wątpliwości pojawiły się od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to obowiązywać zaczęły nowe przepisy dotyczące fakturowania. Zgodnie z nimi za fakturę uznaje się dokument który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury. Ponieważ nie ma obowiązku umieszczania napisu „Faktura” ani „Faktura VAT”, to faktura pro-forma mogły być uznana za dokument rodzący obowiązek zapłaty VAT.

Więcej