Koszt założenia spółki z o.o.

Koszty zależą od sposobu założenia spółki:

A. Procedura klasyczna tj. związana z wizytą u notariusza łączy się z następującymi opłatami:

1. Taksa notarialna za umowę spółki zależna jest od wysokości kapitału zakładowego. Można ją obliczyć korzystając z poniższych wskazówek:

– minimalny kapitał zakładowy równy 5000 zł – 160 zł;
– powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
– powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
– powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

Przykład:
Obliczenia zależne od wysokości kapitału zakładowego są następujące:

Kapitał zakładowy 5 000 zł => opłata notarialna – 160 zł
Kapitał zakładowy 10 000 zł => opłata notarialna – 310 zł
Kapitał zakładowy 15 000 zł => opłata notarialna – 410 zł
Kapitał zakładowy 20 000 zł => opłata notarialna – 510 zł
Kapitał zakładowy 30 000 zł => opłata notarialna – 710 zł
Kapitał zakładowy 40 000 zł => opłata notarialna – 810 zł
Kapitał zakładowy 50 000 zł => opłata notarialna – 910 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => opłata notarialna – 1 010 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => opłata notarialna – 1 010 zł
Kapitał zakładowy 70 000 zł => opłata notarialna – 1 050 zł
Kapitał zakładowy 80 000 zł => opłata notarialna – 1 090 zł
Kapitał zakładowy 90 000 zł => opłata notarialna – 1 130 zł
Kapitał zakładowy 100 000 zł => opłata notarialna – 1 170 zł
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł => opłata notarialna – 4 770 zł

Do taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Dla osób zainteresowanych – rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. Wypisy z aktu. Za sporządzenie wypisu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Do taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Przykład:
– Standardowa umowa spółki to 5-6 stron. Czyli jeden wypis będzie nas kosztował: 6 stron x 6 złotych + 23% VAT = 44,28 zł
– Jeżeli wspólników jest trzech i każdy otrzyma wypis, do tego potrzebujemy jeszcze wypis dla KRS i dla spółki, to razem zapłacimy 5 x 44.28 zł = 221,40 zł

3. Notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu. Stawka wynosi 20 zł za podpis + 23% VAT. Uzyskanie tych dokumentów pozwoli na unikniecie wizyty członków zarządu w Sądzie celem złożenia tam wzorów podpisów. Złożenie podpisów w Sądzie jest wolne od opłat.

Przykład:
W przypadku trzech członków zarządu opłata wyniesie 3 x 20 + 23% VAT = 73,80 zł

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego, pomniejszonego o taksę notarialną za umowę spółki oraz opłaty sądowe.

Przykład:
Kapitał zakładowy 5 000 zł => PCC – 21 zł
Kapitał zakładowy 10 000 zł => PCC – 45 zł
Kapitał zakładowy 15 000 zł => PCC – 70 zł
Kapitał zakładowy 20 000 zł => PCC – 94 zł
Kapitał zakładowy 30 000 zł => PCC – 143 zł
Kapitał zakładowy 40 000 zł => PCC – 193 zł
Kapitał zakładowy 50 000 zł => PCC – 242 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => PCC – 292 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => PCC – 292 zł
Kapitał zakładowy 70 000 zł => PCC – 342 zł
Kapitał zakładowy 80 000 zł => PCC – 392 zł
Kapitał zakładowy 90 000 zł => PCC – 441 zł
Kapitał zakładowy 100 000 zł => PCC – 491 zł
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł => PCC – 4 973 zł

5. Opłaty w Sądzie – razem 600 zł. Na opłaty składają się:
– Opłata sądowa 500 zł
– Koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł

6. Opłata skarbowa związana ze zgłoszeniem spółki jako czynnego podatnika VAT (zgłoszenie nie jest obowiązkowe) – formularz VAT-R. VAT-R do 31 grudnia 2014r. podlegał opłacie 170 zł. Od 1 stycznia 2015r., jeśli zrezygnujemy z potwierdzenia rejestracji podatnika, to samo złożenie VAT-R nie podlega opłacie. W każdym czasie możemy wnioskować do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT czynny, czy jako podatnik zwolniony. Koszt wydania takiego dokumentu wynosi 21 zł.

7. Wynagrodzenie dla radcy prawnego/biura księgowego za przeprowadzenie procesu rejestracji (opcjonalne):
– jeśli będziemy prowadzili księgowość spółki w naszym biurze, pełne wsparcie procesu jest wolne od opłat. Wsparcie obejmuje organizacje procesu oraz przygotowanie kompletu dokumentów
– jeśli nie będziemy prowadzili księgowość spółki : 900 zł + 23% VAT

Żeby porównać procedurę klasyczna oraz procedurę internetową – proszę zobaczyć tutaj

B. Procedura internetowa (w trybie S24) łączy się z następującymi opłatami:

1. Taksa notarialna za umowę spółki – brak. UWAGA: Wzór umowy spółki wykorzystywany w procedurze internetowej nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych i praktycznych postanowień dotyczących dopłat czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Żeby je umieścić w umowie spółki konieczna jest wizyta u notariusza. Zmiana umowy spółki kosztuje 750 zł + 23% VAT, więc może kosztować więcej niż założenie spółki. WNIOSEK: jeśli zamierzamy zmieniać umowę spółki to, przy niewielkim kapitale zakładowym, taniej jest od razu udać się do notariusza.

2. Wypisy z aktu. Brak wypisów

3. Poświadczone wzory podpisów członków zarządu. Członkowie zarządu mogą je złożyć bezpośrednio w Sądzie – czynność ta jest wolna od opłat. Alternatywnie podpisy można poświadczyć notarialnie – stawka wynosi 20 zł + 23% VAT za podpis.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego, pomniejszonego o opłaty sądowe.

Przykład:
Kapitał zakładowy 5 000 zł => PCC – 22 zł
Kapitał zakładowy 10 000 zł => PCC – 47 zł
Kapitał zakładowy 15 000 zł => PCC – 72 zł
Kapitał zakładowy 20 000 zł => PCC – 97 zł
Kapitał zakładowy 30 000 zł => PCC – 147 zł
Kapitał zakładowy 40 000 zł => PCC – 197 zł
Kapitał zakładowy 50 000 zł => PCC – 247 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => PCC – 297 zł
Kapitał zakładowy 60 000 zł => PCC – 297 zł
Kapitał zakładowy 70 000 zł => PCC – 347 zł
Kapitał zakładowy 80 000 zł => PCC – 397 zł
Kapitał zakładowy 90 000 zł => PCC – 447 zł
Kapitał zakładowy 100 000 zł => PCC – 497 zł
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł => PCC – 4 997 zł

5. Opłaty płatne podczas rejestracji przez internet (aktualizacja październik 2015) – razem 357,50 zł. Na opłaty składają się:
– Opłata sądowa 250 zł
– Koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł
– Opłata za płatność POLCARD 7,5 zł (opłata może ulegać zmianie)

6. Opłata skarbowa związana ze zgłoszeniem spółki jako czynnego podatnika VAT (zgłoszenie nie jest obowiązkowe)  – formularz VAT-R. VAT-R do 31 grudnia 2014r. podlegał opłacie 170 zł. Od 1 stycznia 2015r., jeśli zrezygnujemy z potwierdzenia rejestracji podatnika, to samo złożenie VAT-R nie podlega opłacie. W każdym czasie możemy wnioskować do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT czynny, czy jako podatnik zwolniony. Koszt wydania takiego dokumentu wynosi 21 zł.

7. Wynagrodzenie dla radcy prawnego/biura księgowego za przeprowadzenie procesu rejestracji (opcjonalne):
– jeśli będziemy prowadzili księgowość spółki w naszym biurze, pełne wsparcie procesu jest wolne od opłat. Wsparcie obejmuje organizacje procesu oraz przygotowanie kompletu dokumentów
– jeśli nie będziemy prowadzili księgowość spółki : 600 zł + 23% VAT

 

Powiązane informacje:

Szczegóły procedury internetowej

Wzorzec umowy spółki

Porównanie procedury “u notariusza” i procedury internetowej

Jeśli macie Państwo pytania – napiszcie do nas, zawsze odpowiadamy: kontakt@simplica.pl

=>POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW<=

Comments are closed.