Założenie spółki z o.o. – u notariusza czy przez internet?

W chwili obecnej możliwe jest założenie spółki z o.o na dwa sposoby.

Pierwszy sposób – nazwijmy go  procedurą klasyczną – odbywa się w następujących krokach:

 • Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego – u notariusza
 • Złożenie wszystkich dokumentów do Sądu Rejestrowego.
 • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Drugi sposób – nazwijmy go procedurą internetową – odbywa się w następujących krokach:

 • Podpisanie i złożenie dokumentów przez internet oraz rejestracja spółki w przeciągu 24 godzin
 • Złożenie pozostałych dokumentów do Sądu Rejestrowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS (opcjonalnie)

 

Zalety procedury klasycznej w porównaniu do procedury internetowej

 • W przeciwieństwie do procedury internetowej, w której obowiązuje wzór umowy z nielicznymi wariantami do wyboru (wzór umowy “internetowej”  – tutaj), procedura klasyczna umożliwia elastyczne kształtowanie umowy spółki. Jest to ważne gdy wspólnicy chcą np. uregulować stosunki własnościowe w szczególny sposób albo zastosować nietypowy sposób reprezentacji. We wzorcu nie przewidziano również możliwości wprowadzenia postanowień dotyczących dopłat czy podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Żeby skorzystać z tych korzystnych i często potrzebnych form dofinansowania spółki, konieczna jest zmiana umowy spółki zawartej w procedurze internetowej u notariusza – łączy się to z kosztem 750 zł netto + 23% VAT ( maksymalna taksa notarialna)
 • Złożenie obowiązkowych formularzy NIP-2 (do US), RG-1 (do GUS), ZUS ZPA (do ZUS) następuje w trybie “jednego okienka” w Sądzie Rejestrowym. W przypadku procedury internetowej dokumenty te należy złożyć bezpośrednio w tych urzędach (lub wysłać pocztą). Należy zwrócić uwagę , że wiele rejestrowanych firm, które ze względu na specyficzną umowę spółki decydują się na procedurę klasyczną, niezależnie składają te dokumenty w urzędach żeby przyspieszyć procedurę (natomiast do wniosku do Sądu należy je również dołączyć, oprócz ZUS ZPA które jest opcjonalne).
 • Notariusz po podpisaniu umowy spółki pobierze od nas podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC). W przypadku procedury internetowej musimy o tym pamiętać sami.

 

Zalety procedury internetowej w porównaniu do procedury klasycznej

 • Jest to procedura szybsza. Potwierdzony termin rejestracji w listopadzie 2014 roku wynosił 24 godziny. Po zarejestrowaniu firma jest od razu pełnoprawna spółką, bez etapu spółki w organizacji.
 • Jest to procedura pewniejsza. Z racji zastosowania wzoru umowy, nie ma ryzyka zakwestionowania jej treści przez Sąd, w przeciwieństwie do spółek dla których umowa spółki została sporządzona w procedurze klasycznej w formie aktu notarialnego, gdzie co prawda rzadko, ale zdarza się ich zakwestionowanie. Należy natomiast sprawdzić, czy nie istnieje już spółka o takiej samej nazwie w KRS.
 • Procedura internetowa wymaga mniejszego zaangażowania wspólników niż procedura klasyczna. Wszystkie formalności mogą załatwić nie wychodząc z biura. Procedura klasyczna wymaga wizyty u notariusza.
 • Procedura internetowa jest nieco tańsza, ponieważ nie ponosimy opłaty notarialnej. Taksa notarialna jest uzależniona od kapitału zakładowego spółki, nie są to jednak duże koszty (stawka maksymalna dla kapitału zakładowego 5 000 zł wynosi 160 zł + VAT)

 

Inne elementy porównania:

 • W obu procedurach członkowie Zarządu muszą dostarczyć wzory podpisów do Sądu. W tym celu wymagana jest wizyta w Sądzie – podpisy można złożyć  w obecności Sekretarza Sądowego – lub u notariusza.

 

Podsumowanie:

Procedura internetowa jest dobrym wyborem przy zakładaniu prostej spółki z o.o. Jej wadą jest sztywny wzór umowy spółki oraz konieczność niezależnego dostarczenia formularzy do GUS i US (ale można wysłać pocztą). Wada ta jest kompensowana szybkością i pewnością procedury rejestracji oraz oszczędnością czasu wspólników.

Powiązane informacje:

Szczegóły procedury internetowej

Koszty założenia spółki z o.o. 

Wzorzec umowy spółki

Jeśli macie Państwo pytania – napiszcie do nas, zawsze odpowiadamy: kontakt@simplica.pl

=>POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW<=

Comments are closed.