Czy faktura pro-forma może być uznana za fakturę VAT i spowodować obowiązek zapłaty VAT-u?

Wątpliwości pojawiły się od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to obowiązywać zaczęły nowe przepisy dotyczące fakturowania. Zgodnie z nimi za fakturę uznaje się dokument który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury. Ponieważ nie ma obowiązku umieszczania napisu „Faktura” ani „Faktura VAT”, to faktura pro-forma mogły być uznana za dokument rodzący obowiązek zapłaty VAT.

Wątpliwości rozwiało Ministerstwo Finansów, publikując na swojej stronie internetowej wyjaśnienie. Zgodnie z nim, oznaczenie dokumentu wyrazami pro-forma przez wystawiającego jednoznacznie informuje, że nie jest to faktura. Dokument oznaczony jako pro-forma nie powoduje skutków podatkowych, a także nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury właściwej.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Faktura+pro-forma+wyja%C5%9Bnienia.pdf

Jeśli macie Państwo pytania – napiszcie do nas, zawsze odpowiadamy: kontakt@simplica.pl

=>POWRÓT DO BLOGA<=

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.