Monthly Archives: sierpień 2014

Czy faktura pro-forma może być uznana za fakturę VAT i spowodować obowiązek zapłaty VAT-u?

Wątpliwości pojawiły się od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to obowiązywać zaczęły nowe przepisy dotyczące fakturowania. Zgodnie z nimi za fakturę uznaje się dokument który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury. Ponieważ nie ma obowiązku umieszczania napisu „Faktura” ani „Faktura VAT”, to faktura pro-forma mogły być uznana za dokument rodzący obowiązek zapłaty VAT.

Więcej